Rådgivertjenesten

Dersom du har spørsmål som har noe å si for opplæringen din eller for trivselen din på skolen
vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Lise Brit Fitjar, Anne-Grete Ellingsen og Tommi Haukland er sosialrådgivere. De hjelper deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder enten du har faglige eller personlige vansker. Sosialrådgiverne samarbeider blant annet med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsesøster, Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, psykisk helsetjeneste og NAV.

Tommi Haukland og Hilde Blesvik er yrkes- og utdanningsrådgivere. De kan gi råd om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. I tillegg er de saksbehandlere for stipend og lån i Statens Lånekasse. Trenger du hjelp til søknader til videre utdanning eller har spørsmål om veien videre, kontakt skolens YOU-rådgivere.

Rådgiverne har kontortid for rådgivning som er slått opp ved kontordørene. Du kan kontakte dem på telefon, e-post, it`s learning eller sms for avtale. Du får ikke fravær for besøk hos rådgiver og rådgiverne har taushetsplikt.

I menyen til høyre finner du en oversikt over rådgiverne ved skolen og timeplan med tilgjengelig tidspunkt.

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes