Utskriftskø og sletting av jobber i kø

Man kan sjekke at det man har skrevet ut fra pc/mac har lagt seg i utskriftskøen. Alt som ligger i utskriftskøen blir skrevet ut når man trekker kortet på en av printerne.
Om man skriver ut noe som er feil og ønsker å slette det fra utskriftskøen så gjør man det fra samme sted.

  1. Gå til https://utskrift.rogfk.no/
  2. Klikk på Mine Jobber i menyen
  3. Her vil du få oversikt over dokumenter du har skrevet ut fra pc/mac og som ligger klar i utskriftskøen.
    Så fort man trekker kortet på en printer så vil dokumentene i denne listen skrives ut
  4. Ønsker man å slette et dokument som ikke skal skrives ut så kan man markere dokumentet i listen og velge slett valgte utskrifter i bunn.
    slettejobber

 

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes