Registrere kort på printer

Du kan knytte ditt adgangskort/elevkort opp mot utskriftssystemet slik at du slipper å skrive inn brukernavn og passord hver gang du skal skrive ut.

 1. Hold adgangskortet/elevkortet foran kortleseren til du hører et pip.
  02

 2. Du blir så bedt om å registrere kortet ditt mot feide-bruker i displayet. Skriv inn ditt brukernavn og passord i feltene som viser på skjermen på skriveren.
  03

 3. Om du har utskrifter liggende i kø vil disse nå skrives ut automatisk.
 4. Husk å logge ut av skriveren når du er ferdig. 
  Logg ut ved å holde adgangskortet foran kortleseren igjen eller ved å trykke på knappen "tilgang" på displayet og bekrefte utlogging.
 5. Neste gang du skal hente utskrift holder du adgangskortet/elevkortet ditt foran kortleseren, du vil da bli logget på automatisk.

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes