Helsesøster

ELEVTJENESTENE

På Vågen vgs har vi et ressursteam som består av helsesøster, veileder i Oppfølgingstjenesten, PPT psykolog, sosialrådgivere og yrkes- og utdanningsrådgivere og rektor.

Disse jobber sammen for å ivareta elevenes behov for tilrettelegging og oppfølging.

 

Helsesøster finner du innenfor kafeområdet i idrettsbygget.

Du kan snakke med helsesøster om personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid. Dette kan være tristhet, angst, sorg, stress, konflikter, spørsmål om kroppen og kosthold, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk og overgrep.

Du kan kontakte helsesøster hvis du trenger prevensjonsveiledning, prevensjon, test for seksuelt overførbare infeksjoner, graviditetsprøve og ved spørsmål om seksualitet.

Helsesøster samarbeider med blant annet foreldre, skole, PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste), OT(Oppfølgingstjenesten), barnevern og psykisk helsetjeneste.
Tilbudet er gratis og helsesøster har taushetsplikt.

Du kan kontakte henne via it´s learning.

Helsesøster er også å treffe på Helsestasjon for ungdom, Julie Egesgt. 6, tlf.51335816. Ved Helsestasjon for ungdom kan du også bestille time til lege, psykolog og hos sexologisk rådgiver.

Åpningstid der er tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 17.00.

 

Agnete Elisabeth Torkildsen
helsesøster og spes. i psykisk helse

2. etg. rom E228, ved idrettshallen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.15-13.00

08.14-15.00

08.15-15.00

 

08.15-13.30

  Drop in fra 14.00-15.00      

For timeavtale ta kontakt på mobil 974 19 394 eller via Its learning.

Internnummer: 51921544

 


Kjetil Moseid
helsesøster

2. etg. rom E230

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-15.00

 

 

 

 

 Internnummer: 51921546

Jobbnummer: 90286152

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes