Helsesøster

Du kan snakke med helsesøster om personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid. Dette kan være tristhet, angst, sorg, stress, konflikter, spørsmål om kroppen og kosthold, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk og overgrep.

Kontakt oss hvis du trenger prevensjonsveiledning og prevensjon, test fir seksuelt overførbare infeksjoner, graviditetsprøve og ved spørsmål om seksualitet.

Du er velkommen til å ta kontakt uansett hva det er som opptar deg.

Vi samarbeider med blant annet foreldre, skole, PPT ( Pedagogisk, psykologisk tjeneste), OT( Oppfølgingstjenesten), barnevern og psykisk helsetjeneste.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Du kan også kontakte oss via telefon; 51336670 eller it´s learning.

Helsesøster er også å treffe på Helsestasjon for ungdom, Julie Egesgt. 6, tlf 51336670.

Åpningstid: tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Ved Helsestasjon for ungdom kan du også bestille time til lege, psykolog og sexologisk rådgiver.

Du får ikke fravær ved samtale hos helsesøster, lege, psykolog og sexologen.

 

Hilde Egenæs egenes
helsesøster og spes. i sexologisk rådgivning. (NACS)

2. etg. rom E228, ved idrettshallen

Internnummer: 51921544

Tlf 51335816

Kontortid:

mandag: 08.30 – 12.30 (E228)

tirsdag: 13:20 - 15:00 (A212)

onsdag: 08.30 – 12.30 (E228)

torsdag:08.30 – 15.00 (oddetall) (A212)

                08.30 – 11.30 (partall) (A212)

fredag: 08:30 - 12:00 (E228)

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes