Helsesøster

ELEVTJENESTENE

På Vågen vgs har vi et ressursteam som består av helsesøster, veileder i Oppfølgingstjenesten, PPT psykolog, sosialrådgivere og yrkes- og utdanningsrådgivere og rektor.

Disse jobber sammen for å ivareta elevenes behov for tilrettelegging og oppfølging.

 

Helsesøster

Agnethe Torkildsen er helsesøster. Hun finner du på rom E228 innenfor kafeområdet i idrettsbygget.

Du kan snakke med helsesøster om personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid. Dette kan være tristhet, angst, sorg, stress, konflikter, spørsmål om kroppen og kosthold, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk og overgrep.

Du kan kontakte helsesøster hvis du trenger prevensjonsveiledning, prevensjon, test for seksuelt overførbare infeksjoner, graviditetsprøve og ved spørsmål om seksualitet.

Helsesøster samarbeider med blant annet foreldre, skole, PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste), OT(Oppfølgingstjenesten), barnevern og psykisk helsetjeneste.
Tilbudet er gratis og helsesøster har taushetsplikt.

Du kan kontakte henne via it´s learning.

Helsesøster er også å treffe på Helsestasjon for ungdom, Julie Egesgt. 6, tlf.51336670. Ved Helsestasjon for ungdom kan du også bestille time til lege, psykolog og hos sexologisk rådgiver.

Åpningstid der er tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 17.00.

 

Agnete Torkildsen
helsesøster og spes. i psykisk helse

2. etg. rom E228, ved idrettshallen

Internnummer: 51921544

Kontortid:

 

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes